نوع پیمانکار :  
نام کاربری(کد ملی) : خوش آمدید
رمز عبور :
      پیمانکار محترم ، جهت دریافت شناسه و رمز عبور به اداره کل نوسازی استان خود مراجعه فرمایید و در اولین ارتباط خود رمز عبور خود را تغییر دهید .
    لطفا از مرورگر Internet explorer استفاده بفرمایید.
    لطفا  برای ورود به سیستم مدیریت پروژه  "نام کاربری" و "رمز عبور" خود را وارد نموده بر روی دکمه "ورود"کلیک کنید .
    منظور از سال مالی 1388 ، 1/5/88 تا 31/4/89 می باشد اگر در    هنگام ثبت صورت وضعیت در سال 1388 با پیام "انجام این عملیات بعد از انتقال وجود ندارد " مواجه شدید با سال مالی 89 وارد شوید و در آن سال اقدام فرمایید.     


سال مالی :